Tag: cập nhật mở khóa ứng dụng bằng Touch ID

Ứng dụng
Messenger trên iOS cập nhật tính năng mở khóa ứng dụng bằng Touch ID và Face ID

Messenger trên iOS cập nhật tính năng mở khóa ứng dụng...

Nhiều người dùng iPhone đã cho hay họ đã phát hiện ra tùy chọn mở khóa ứng dụng...