Tag: chấn thương đầu và cổ liên quan đến điện thoại

iPhone
Từ khi iPhone ra mắt, tỷ lệ tai nạn vì điện thoại tăng vọt

Từ khi iPhone ra mắt, tỷ lệ tai nạn vì điện thoại tăng...

Một nghiên cứu mới được đăng tải trên trang JAMA Otolaryngology–Head & Neck Surgery...