Tag: chuẩn sạc chung

Apple
Apple phản đối “chuẩn cáp sạc chung” trên điện thoại của Liên minh châu Âu

Apple phản đối “chuẩn cáp sạc chung” trên điện thoại của...

Trước nguy cơ phải trang bị chung chuẩn cổng sạc và kết nối cho iPhone, giống tất...