Tag: Chuyển dây chuyền sản xuất Macbook và iPad sang Việt Nam

Apple
Apple chính thức chuyển dây chuyền sản xuất MacBook và iPad sang Việt Nam

Apple chính thức chuyển dây chuyền sản xuất MacBook và...

Văn phòng Chính phủ phát thông tin cho biết Công ty Foxconn đã chuyển đổi dây chuyền...