Tag: có nên nâng cấp lên iOS 14

iPhone
iOS 14 sẽ hỗ trợ đầy đủ thiết bị tương đương với iOS 13?

iOS 14 sẽ hỗ trợ đầy đủ thiết bị tương đương với iOS 13?

iOS 14 trong năm nay dự kiến vẫn sẽ được ra mắt tại sự kiện WWDC tháng 6 năm 2020