Tag: Cửa hàng tại New York thiếu iPhone

iPhone
Các cửa hàng điện thoại tại New York thiếu iPhone 11 vì dịch coronavirus

Các cửa hàng điện thoại tại New York thiếu iPhone 11 vì...

New York Post vừa cho rằng các bên bán lẻ iPhone tại thành phố New York đang dần...