Tag: Cửa hàng tại Trung Quốc mở cửa trở lại

Apple
Năm cửa hàng Apple Store tại Trung Quốc sẽ mở lại vào hôm nay (14/2), sau khi đóng cửa kéo dài do sự bùng phát của dịch coronavirus.

Năm cửa hàng Apple Store tại Trung Quốc sẽ mở lại vào hôm...

Tuy nhiên các cửa hàng này sẽ có thời gian hoạt động bị giới hạn để đảm bảo an toàn...