Tag: đăng ký eSIM cho đồng hồ

Watch
Viettel công bố danh sách các dòng Apple Watch tương thích mạng LTE, hướng dẫn sử dụng

Viettel công bố danh sách các dòng Apple Watch tương thích...

Viettel đã đăng tải trang thông tin về dịch vụ eSIM cho Apple Watch cellular sẽ...