Tag: đánh giá sản phẩm của mình

Apple
Apple bất ngờ không cho phép người dùng đánh giá sản phẩm trên cửa hàng online của họ nữa

Apple bất ngờ không cho phép người dùng đánh giá sản phẩm...

Apple mới đây đã xóa tính năng bình luận và đánh giá những sản phẩm trên cửa hàng...