Tag: game RPG

Trò chơi
Otherworld Legends

Otherworld Legends

Otherworld Legends cũng như bao tựa game RPG đơn giản khác nhưng điều mình thích...

Trò chơi
Gaia Odyssey: Key to Otherworld

Gaia Odyssey: Key to Otherworld

Gaia Odyssey là một hiện tượng MMORPG mới ra mắt và được hưởng ứng đông đảo bởi...

Trò chơi
Moonshades: Fantasy RPG Games

Moonshades: Fantasy RPG Games

Moonshades là game RPG nhưng theo góc nhìn thứ nhất nên cho trải nghiệm chơi khá...