Tag: hạn chế khách đeo thử Airpods

Apple
Apple sẽ hạn chế cho khách đeo thử AirPods và Apple Watch tại cửa hàng

Apple sẽ hạn chế cho khách đeo thử AirPods và Apple Watch...

Vì dịch COVID-19, Apple sẽ hạn chế cho khách đeo thử AirPods và Apple Watch tại...