Tag: Hình ảnh Airpower

Apple
Xuất hiện hình ảnh được cho là của AirPower với thiết kế vô cùng phức tạp

Xuất hiện hình ảnh được cho là của AirPower với thiết kế...

Apple đã loại bỏ bộ sạc không dây AirPower của mình vào tháng 5 năm 2019 sau khi...