Tag: iMac với 4 viền mỏng

Mac
Rò rỉ hình ảnh của iMac mới với 4 viền đều mỏng trong mã nguồn iOS 14

Rò rỉ hình ảnh của iMac mới với 4 viền đều mỏng trong mã...

Trong mã nguồn của iOS 14, tài khoản Twitter iFinder vừa mò ra được những biểu tượng...