Tag: in-app purchases

Thủ thuật
Cách xem trước vật phẩm In-App Purchases và các dữ liệu cá nhân app thu thập trước khi tải về iPhone

Cách xem trước vật phẩm In-App Purchases và các dữ liệu...

Người dùng iPhone chắc đã quá quen với việc tải app trên App Store. Khi tìm và vào...