Tag: iOs 12

iPhone
88% thiết bị chạy trên iOs 12, vượt xa iOS 11.

88% thiết bị chạy trên iOs 12, vượt xa iOS 11.

Theo thống kê tuần này của Apple thì số lượng thiết bị iPhone, iPad, iPod touch...