Tag: iPhone 12 có 4GB RAM

iPhone
iPhone 12 có 4GB RAM, dòng Pro sẽ có 6GB RAM

iPhone 12 có 4GB RAM, dòng Pro sẽ có 6GB RAM

Theo đoạn file plist trên Xcode thì MacRumors vừa phát hiện iPhone 12 Pro và iPhone...