Tag: iPhone 12 Pro có dung lượng 128GB

iPhone
iPhone 12 sẽ có dung lượng base là 64GB, dòng Pro thì từ 128GB?

iPhone 12 sẽ có dung lượng base là 64GB, dòng Pro thì từ...

Jon Prosser - người chuyên rò rỉ thông tin Apple vừa cho rằng phiên bản iPhone 12...