Tag: iPhone SE xếp vị trí 37 trong bảng xếp hạng camera phone

iPhone
DXOMark chấm iPhone SE chỉ 101 điểm, xếp vị trí 37 trong bảng xếp hạng camera phone

DXOMark chấm iPhone SE chỉ 101 điểm, xếp vị trí 37 trong...

DXOMark vừa có một bài đánh giá chi tiết camera sau của iPhone SE 2020 và chấm 101...