Tag: lạm dụng chứng chỉ doanh nghiệp

Apple
Apple vô hiệu hóa tài khoản nhà phát triển của công ty cung cấp phần mềm nhận dạng khuôn mặt, do lạm dụng chứng chỉ doanh nghiệp

Apple vô hiệu hóa tài khoản nhà phát triển của công ty...

Vừa qua, Apple đã tiến hành khóa tài khoản nhà phát triển của Clearview AI*, do...