Tag: lập trình viên tự do

Apple
Từ chối phê duyệt cho các ứng dụng liên quan đến Covid-19 của lập trình viên tự do

Từ chối phê duyệt cho các ứng dụng liên quan đến Covid-19...

Dịch Covid 19 đang ngày càng trở nên nguy hiểm với tốc độ lây lan đến chóng mặt...