Tag: lỗi màn hình không nhạy

iPhone
iPhone X bị lỗi màn hình có thể được thay miễn phí

iPhone X bị lỗi màn hình có thể được thay miễn phí

Thakral One - nhà bảo hành ủy quyền của Apple. tại Việt Nam - đăng tải thông tin...