Tag: lỗi ngốn dung lượng

Mac
Phát hiện lỗi thừa dung lượng ảnh trên macOS sau khi chép từ Image Capture

Phát hiện lỗi thừa dung lượng ảnh trên macOS sau khi chép...

Theo các lập trình viên của NeoFinder, họ phát hiện rằng khi người dùng lấy ảnh...