Tag: mac không khởi động được

Thủ thuật
Cách khắc phục khi máy Mac bị treo táo ở màn hình khởi động

Cách khắc phục khi máy Mac bị treo táo ở màn hình khởi...

Nếu một ngày đẹp trời bạn restart lại máy Mac hoặc mở máy nhưng máy bị treo ở màn...