Tag: Macbook M1 vẫn nhận eGPU

Mac
MacBook M1 vẫn nhận eGPU, nhưng không có driver để tận dụng sức mạnh card đồ họa rời

MacBook M1 vẫn nhận eGPU, nhưng không có driver để tận...

Khi ba mẫu Mac mới trang bị chip M1 của Apple phát triển được chính thức giới thiệu,...