Tag: Macbook sử dụng bộ xử lý AMD

Mac
Thêm các thông tin về việc Macbook sẽ xử dụng chip AMD bị rò rỉ trong bản cập nhật macOS Catalina 10.15.4 Beta

Thêm các thông tin về việc Macbook sẽ xử dụng chip AMD...

Trong vài tháng qua, các thông tin về việc Macbook sẽ xử dụng bộ xử lý AMD đã được...