Tag: Multiroom

Music
AirPlay 2 đã bị hack, cho phép sử dụng với những mẫu loa không có trong danh sách hỗ trợ

AirPlay 2 đã bị hack, cho phép sử dụng với những mẫu loa...

Tính năng AirPlay 2 mới đây đã bị (hay được) một nhóm lập trình viên nghiệp dư can...