Tag: ngày 15 tháng 9

Apple
Apple sẽ chính thức giới thiệu iPhone 12  vào ngày 15 tháng 9 này

Apple sẽ chính thức giới thiệu iPhone 12 vào ngày 15 tháng...

Như vậy thì ngày 15 Tháng 9 này Apple sẽ tổ chức sự kiện luôn chứ không phải đợi...