Tag: Platformer

Trò chơi
Destiny of Khando: Platformer

Destiny of Khando: Platformer

Đây là game được xây dựng theo dạng đồ hoạ 2D và phiêu lưu theo 5 màn khác nhau,...