Tag: Playground

Apple
Lập trình viên 12 tuổi tham gia cuộc thi lập trình của Apple

Lập trình viên 12 tuổi tham gia cuộc thi lập trình của...

Cậu học sinh Jacob Prohaska 12 tuổi ở Hongkong là thí sinh nhỏ tuổi nhất trong cuộc...