Tag: Power1

Sản phẩm & Review
Power1, sạc dự phòng kiêm ốp bảo vệ cho cả iPhone và AirPods

Power1, sạc dự phòng kiêm ốp bảo vệ cho cả iPhone và AirPods

Một sản phẩm thú vị đến từ AXS Technologies có trụ sở tại Williamsburg, Brooklyn.