Tag: Qualcom

Apple
Qualcomm thoả thuật cấp phép cho Apple trong việc sử dụng modem 5G.

Qualcomm thoả thuật cấp phép cho Apple trong việc sử dụng...

Ngay sau khi đạt được thoả thuận về bằng sáng chế với Apple, Qualcomm đã báo cáo...