Tag: Quỹ HIV/AIDS

Apple
Apple sẽ quyên góp 1 đô la cho (RED) trên từng giao dịch Apple Pay của người dùng cho ngày toàn thế giới phòng chống HIV/AIDS.

Apple sẽ quyên góp 1 đô la cho (RED) trên từng giao dịch...

Apple vừa tổ chức quyên góp tiền cho tổ chức (RED) - quỹ toàn cầu chống lại căn...