Tag: sạc 18W

iPhone
Cuối cùng thì Apple cũng bán kèm sạc nhanh cho iPhone

Cuối cùng thì Apple cũng bán kèm sạc nhanh cho iPhone

Lần đầu tiên kể từ khi iPhone ra đời năm 2007, Apple đã nâng cấp cục sạc pin đi...