Tag: Skype iOs

Ứng dụng
Skype cho Mac và iOs ra bản cập nhật với nhiều tính năng mới.

Skype cho Mac và iOs ra bản cập nhật với nhiều tính năng...

Hôm nay, Microsoft đã cho ra mắt bản cập nhật mới nhất cho Skype.