Tag: sửa lỗi màn hình khóa trên iPhone 12

iPhone
Apple phát hành iOS 14.2.1 chính thức: sửa lỗi tin nhắn và lỗi màn hình khoá trên iPhone 12

Apple phát hành iOS 14.2.1 chính thức: sửa lỗi tin nhắn...

iOS 14.2.1 là bản cập nhật tập trung chủ yếu sửa lỗi trên iPhone 12, đặc biệt là...