Tag: thiết kế photoshop trên iPad

Ứng dụng
Adobe giới thiệu ứng dụng Photoshop tới người dùng iPad.

Adobe giới thiệu ứng dụng Photoshop tới người dùng iPad.

Tại sự kiện Adobe Max 2019 - Adobe đã chính thức giới thiệu ứng dụng Photoshop trên...