Tag: Thương vụ Apple mua lại modem intel

Apple
Thương vụ Apple mua lại mảng modem di động của Intel giá 1 tỉ USD đã hoàn tất

Thương vụ Apple mua lại mảng modem di động của Intel giá...

Thương vụ bán lại mảng modem mạng di động của Intel cho Apple trị giá 1 tỉ USD đã...