Tag: tuỳ biến macOS với Terminal

Thủ thuật
Tổng hợp những câu lệnh Terminal hữu ích mà người dùng macOS nên biết

Tổng hợp những câu lệnh Terminal hữu ích mà người dùng...

Macplanet. sẽ tổng hợp lại những câu lệnh hay để chạy và thiết lập một số thứ theo...