Tag: walkie-talkie

Watch
Apple phát hành bản cập nhật watchOS 5.3

Apple phát hành bản cập nhật watchOS 5.3

Bản cập nhật đem trở lại tính năng Walkie-Talkie đồng thời mở rộng thêm tính năng...