Tag: watch OS 6.1

Watch
Apple phát hành bản cập nhật watchOS 6.1 hỗ trợ Airpods Pro và Apple Watch series 1, 2

Apple phát hành bản cập nhật watchOS 6.1 hỗ trợ Airpods...

Hôm nay Apple cũng chính thức phát hành bản cập nhật watchOS 6.1 hỗ trợ Airpods...