Tag: Xem Youtube trên iPad chất lượng 4K

iPhone
iOS / iPadOS 14 cho phép xem YouTube trên iPad, iPhone chất lượng 4K

iOS / iPadOS 14 cho phép xem YouTube trên iPad, iPhone...

Bản cập nhật beta iOS 14 và iPadOS 14 ở hiện tại đã cho phép người dùng xem video...