Tag: ý

Apple
Apple đóng cửa toàn bộ 17 Apple Store tại Ý

Apple đóng cửa toàn bộ 17 Apple Store tại Ý

Vì dịch COVID-19 xảy ra nghiêm trọng tại Ý, Apple đã quyết định đóng cửa toàn bộ...