Thư Tim Cook gửi nhân viên trước đại dịch Corona

Sau khi ra công bố chính thức về việc nguồn cung iPhone toàn cầu đang bị ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh Corona tại Trung Quốc, Tim Cook cũng đã viết thư gởi tới toàn bộ các nhân viên trong công ty trước dịch bệnh, trong đó nêu rằng Apple vẫn đang tìm cách trở lại hoạt động bình thường, đồng tời đưa ra lời khuyên để đảm bảo sức khỏe cho nhân viên, đối tác và khách hàng.

Thư Tim Cook gửi nhân viên trước đại dịch Corona

Bên dưới là nguyên văn thư gửi:

Tham khảo Bloomberg