Lỗi văng app trên iOS - ảnh hưởng bởi Facebook SDK

Hiện có khá nhiều người dùng than phiền bị văng app ngay lập tức trên iOS 13.5.1 và cả iOS 14 beta, các app bị lỗi này gồm: Spotify, PUBG, Waze, TikTok, Tinder,...

Lỗi văng app trên iOS - ảnh hưởng bởi Facebook SDK

Lý do bởi các ứng dụng này được sử dụng tài khoản đăng nhập từ Facebook, Facebook cũng xác nhận lỗi SDK và có thể sẽ sớm khắc phục.

Lưu ý là cho dù bạn có xoá app và cài lại thì vẫn gặp lỗi, phải đợi Facebook sửa lỗi sớm mà thôi. Mình mới cập nhật thì thấy PUBG đã đưa ra bản cập nhật khắc phục lỗi văng app. Có thể họ đã tạm thời loại bỏ Facebook SDK ra khỏi ứng dụng.

Các bạn cố gắng đợi bản cập nhật mới nhất từ các ứng dụng hiện đang bị văng nhé!.