Tag: Không vào được TikTok

iPhone
Lỗi văng app trên iOS - ảnh hưởng bởi Facebook SDK

Lỗi văng app trên iOS - ảnh hưởng bởi Facebook SDK

Hiện có khá nhiều người dùng than phiền bị văng app ngay lập tức trên iOS 13.5.1...