Tag: 7in1

Sản phẩm
Signature Pro - vừa là box SSD gắn ngoài, vừa là hub chia 7 trong 1, hỗ trợ sạc PD 100 W

Signature Pro - vừa là box SSD gắn ngoài, vừa là hub chia...

Flujo - một nhóm của 4 bạn trẻ tại Singapore đã vừa gây quỹ thành công chiếc box...