Tag: airpod

Music
Nikkei: Apple sẽ sản xuất AirPods tại Việt Nam

Nikkei: Apple sẽ sản xuất AirPods tại Việt Nam

Dẫn nguồn từ Nikkei, Apple được cho đang thử nghiệm sản xuất tai nghe AirPods tại...