Tag: Apple bán ra 30

Watch
Apple bán ra 30,7 triệu đồng hồ Apple watch trong năm 2019

Apple bán ra 30,7 triệu đồng hồ Apple watch trong năm 2019

Con số này đã đánh bại toàn bộ ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ.