Tag: Apple kiện công ty Prepear

Apple
Apple kiện công ty Prepear vì logo trái lê giống với trái táo, liệu có phải là hành động bắt nạt?

Apple kiện công ty Prepear vì logo trái lê giống với trái...

Apple đang kiện một công ty nhỏ có tên Prepear vì logo có hình trái lê và nhánh...