Tag: Apple phát hành Safari 14 tới người dùng

Mac
Apple phát hành Safari 14 tới người dùng trước khi ra mắt macOS Big Sur

Apple phát hành Safari 14 tới người dùng trước khi ra mắt...

Safari 14 có rất nhiều cái mới về cả giao diện, tính năng và bảo mật được Apple...